اقامت دائم و تابعیت بلغارستان

اقامت دائم و تابعیت بلغارستان

در سال ۲۰۰۹ پس از اقدامات قانونی دولت بلغارستان، برنامه ای برای سرمایه گذاری و اعطای اقامت دائم و تابعیت در بلغارستان با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و شکوفایی اقتصادی تآسیس شد که به سرمایه گذاران و خانواده شان این امکان را می دهد که اجازه اقامت دائم را به دست آورند و واجد شرایط تابعیّت بلغاری شوند.

بلغارستان یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا است. افراد مهاجر می توانند از کل مزایای منحصر به فرد مقیمان اتحادیه اروپا بهره مند شوند. یکی از خصوصیات منحصر به فرد این برنامه معافیت از ضرورت اقامت فیزیکی در این کشور است. سرمایه گذاران و خانواده شان بعد از ۵ سال می توانند واجد شرایط تابعیت بلغارستان شوند.

شرایط و مقررات استفاده از این برنامه سرمایه گذاری و کسب اقامت :

۱. متقاضی نباید اقامت هیچیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشد.
۲. داشتن گذرنامه معتبر.
۳. ارزش خالص کل دارایی های متقاضی باید بیش از یک میلیون یورو 1,000,000€ باشد تا متقاضی بتواند از امکان سرمایه گذاری به همراه دریافت وام استفاده نماید. در صورت سرمایه گذاری کامل ارزش خالص کل داریی ها باید حداقل 511,292€ باشد
۴. داشتن گواهی سرمایه گذاری و تٱیید سرمایه گذاری مستقیم خارجی برابر با 1,000,000 BGN معادل 511,292€ است. این سرمایه گذاری باید بر اساس روشهای قانونی، در اوراق ارزه دولتی تحت توافق نامه تضمین شده برای مدت ۵ سال باشد.
۵. گواهی اثبات منبع درآمد برای دارایی ها و سرمایه های اعلام شده و.
۶. تائید امضا وکالت نامه و توافق نامه سرمایه گذاری از طرف یکی از کنسول گری های دولت بلغارستان.
۷. پرداخت هزینه درخواست توسط متقاضی.

این برنامه دارای تعداد زیادی از مزایای منحصر به فرد زیر میباشد:


۱. شما مقیم و شهروند یکی از کشور های اتحادیه اروپا می شوید و میتوانید از امکانات بینظیر شهروندی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا لذت ببرید.
۲. روند کسب اقامت فقط بین ۶ تا ۹ ماه بطول خواهد انجامید که به نوبه خود یکی ازسریعترین برنامه های موجود در حال حاضر میباشد.
۳. معافیت ویژه از ضرورت اقامت فیزیکی در بلغارستان . این شرط میتواند مهاجرت به بلغارستان را برایآندسته از متقاضیان به اخذ اقامت در یکی از کشورهای عضواتحادیه اروپا تبدیل به یک ویزاء دائم نماید و در عین حال متقاضیان میتوانند علیرغم داشتن اقامت دائم کشور بلغارستان ,کسب و کار خود را نیز حفظ نموده و احتیاجی به حضور فیزیکی متقاضی در بلغارستان وجود ندارد.
۴. سرمایه گذاری تٱیید شده دولت امکان دست رسی به تٱمینات مالی از طرف بانک ها را فراهم می سازد
۵. کل مزایای منحصر به فرد مقیمان اتحادیه اروپا شامل شما و خانواده تان خواهد شد اعو از سفر آزادانه به تمامی کشورهای عضو اتحادیه و امکان استفاده از مدارس و دانشگاه دولتی.
۶. استفاده از پایین ترین نرخ مالیاتی و رایگان بودن مالیات بر تجارت و بازرگانی در بین کشور های عضو اتحادیه اروپا .

شرايط مورد نيازبرای تابعیت بلغارستان

سرمايه گذاران خارجی، بايد شرايط اقامت دائم خود را به مدت حداقل ۵ سال قبل ازدرخواست تابعيّت حفظ کنند. بدين جهت، سرمايه گذار خارجی، از تاريخ پر کردن فرم درخواست تابعيّت، واجد شرايط مادٔە ۱۲ قانون تابعيّت که به شرح زير است ميباشد:

۱. داشتن سن قانونی ۱۸ سال
۲. هرگز محکوميّت جنايی و نيز هيچگاه اتّهامات قضايی ازطرف دادگاه های بلغاری نداشته باشد، مگر اينکه برای چنين اتّهامی، جرم خود را ادا کرده باشد

علاوه بر اين، سرمايه گذاران بايد پروندٔە درخواست تابعيّت را کامل کنند وبرای آن، نيازمند گذراندن آزمايشهای پزشکی وامتحان زبان بلغاری هستند. روند قانونی برای کسب تابعيّت، ۳ ماه می باشد.