ثبت شرکت در چین

ثبت شرکت در چین

ثبت شرکت در چین : ( WFOE ) این نوع از شرکتھا در واقع شرکتھای مسئوليت محدودی ھستند که مالکيت صددرصد آنھا در اختيار سرمایه گذاران خارجی است. در کشور چين، این مدل از شرکتھا عموما به منظور کارھای توليدی و صادرات مستقيم و یا معرفی تکنولوژی ھای نسل جدید تاسيس می شوند. با این وجود با توجه به عضویت کشور چين در سازمان تجارت جھانی از آن پس این مدل تجاری کمی دچار تحول گشت و امروز مجموعه ھای خدماتی مانند شرکتھای مشاور و مدیریتی نيز در قالب WFOEتاسيس می شوند.

یکی از راه‌هایی که از آن طریق می‌توان در چین حضور اقتصادی داشت تاسیس دفتر نمایندگی است. این دفتر مجاز به فعالیت در زمینه‌هایی است که شامل فروش محصولات، ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در کشور چین باشد. درخواست ثبت شرکت در چین باید به وزارت بازرگانی یا یکی از ادارات محلی آن ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در چین

· درخواست کتبی ثبت شرکت در چین

· گزارش امکان سنجی

· مدارک مربوط به تامین بودجه ثبت شرکت در چین از منابع خارج از چین

· اسامی افرادی که قرار است در هیئت مدیره فعالیت کنند

· مدارک قانونی افراد سرمایه گذار

· جوابیه کتبی از جانب دولت محلی که در آن محل شرکت قرار است بر پا شود

· لیست وسایلی که قرار است به چین وارد شود

· سایر مدارکی که ممکن است مورد نیاز باشد

مدارک مورد نیاز برای اداره مالیات

· افتتاح حساب بانکی

· درخواست کاهش میزان مالیات،معافیت یا بازپرداخت

· درخواست افزایش زمان پرداخت

· خرید برگه های فروش

· در خواست اتمام یا تعلیق فعالیت

· سایر اموری که به مالیات مربوط شوند

تمامی کارگران و کارمندان شرکت خارجی می‌بایستی بطور جداگانه نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. مواردی نظیر ماشین آلات، وسایط نقلیه، مواد خام وغیره که جهت تولید محصولات وارد چین شوند از پرداخت مالیات معاف و یا مالیات آنها کاهش خواهد یافت.

فعالیت اقتصادی در چین ( ثبت شرکت در چین )

فعالیت‌های اقتصادی می بایستی با اختیار تام موسس ثبت شرکت در چین باشد وعاری از هر گونه مداخله از جانب دیگران باشد. اگر محصولات شرکت خارجی در شرف تاسیس جزو صادرات یا واردات باشد، موسس باید قبل از ثبت شرکت در چین آن مجوز لازم را از بخش اقتصادی وزارت خارجه چین دریافت کند. بخش نخست اجرای پروژه نبایستی کمتر از 15 درصد کل مجموعه باشد و بایستی طی مدت 90 روز از تاریخ صدور مجوز فعالیت صورت گیرد. مدت زمان استفاده از زمین یا محل مشخص شده جهت شرکت نبایستی بیش از زمان عملکرد اقتصادی باشد.

اداره ثبت شرکت در چین تقاضا موظف است که در مدت 10 روز نتیجه درخواست را اعلام کند و در صورت مثبت بودن تقاضا درخواست کننده باید طی مدت 30 روز مراحل ثبت‌نام را انجام دهد در غیر این‌صورت بین 10 هزار تا 30 هزار رمبینی جریمه‌ می‌شود. شرکت خارجی نیز باید طی مدت 6 ماه دفتر خود را در چین تاسیس کند. عدم اجرای ضوابط ثبت‌نام از سوی شخص خارجی 10 هزار رمبینی جریمه دارد.

اداره گمرک چین تمام کالا‌هایی را که وارد یا خارج می‌شوند و نیز تمام مدارک مربوط به آنها را بازرسی می‌کند. طی مدت 14 روز از ورود کالا می‌بایستی صورت وضعیت آن اعلام گردد و نیز صورت وضعیت کالا‌های صادراتی تا 24 ساعت قبل از بارگیری باید اعلام گردد. در صورتی که صورت وضعیت کالاهای وارد شده طی مدت سه ماه اعلام نگردد، کالا‌ها ضبط شده و توسط گمرک فروخته می‌شوند.