ثبت شرکت در آلمان

ثبت شرکت در آلمان

دریافت اقامت  از طریق ثبت شرکت در آلمان در مدت زمان 6 ماه با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان ، دریافت اقامت فرد متقاضی ( مجرد و یا متاهل همراه با خانواده ) از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان تجاری امکان پذیر میباشد.

قوانین مهاجرتی آلمان (پاراگراف 21 اقامت)به وضوح بیان کرده که شخص سرمایه گذار از طریق ثبت شرکت در آلمان می تواند برای دریافت اقامت دائم کشور آلمان اقدام نماید همچنین می تواند برای خانواده خود درخواست اقامت کند.

قانون شرایط اقامت (پاراگراف 21 اقامت)یک شرایط ویژه و محدود می باشد.

نوع شرکت : شرکت با مسئولیت محدود GmbH  حداقل سرمایه مورد نیاز : 25.000 یورو

شرایط درخواست اقامت:

طرح توجیهی اقتصادی Businessplanقابل قبول که مورد تائید اداره بازرگانی آلمان باشد.( شرکت ما در آلمان با دارا بودن تیم اقتصادی خبره و مجرب می توانن شمارا در این راه یاری نمایند)
ارائه زندگی نامه (مدرک تحصیلی و مدارک شغلی ) لازم به ذکر است که تنها برای ارائه به سفارت می باشد.
گردش مالی 250000 یورویی (معادل حدود 7000 یورو در ماه) تا پایان 3 سال اول آغاز فعالیت شرکت
ثبت شرکت و انجام امور مربوط به شرکت

شرایط دریافت اقامت دائم برای متقاضی و خانواده تحت تکفل ایشان میبایست میزان کارکرد حساب بانکی و هزینه های متقاضی در کشور آلمان از تاریخ ورود و آغاز فعالیت تجاری تا انتهای 3 سال آینده، 250.000 € یورو باشد .

ضمناً یادآور میشود کلیه هزینه های شخصی خود و خانواده و همچنین ( تمامی هزینه های پرداختی مانند اجاره مسکن خرید وسایل شرکت حقوق کارمندان ، خوراک ، پوشاک و... ) شامل آن 250.000 € یورو محسوب خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت در آلمان

وکالت نامه
عقد قرارداد
درخواست اقامت بلند مدت و تعین وقت سفارت
آماده سازی طرح اقتصادی تجاری توسط اقتصاددان های ما
دریافت تائیدیه از اداره بازرگانی
مراجعه به سفارت آلمان در کشور متقاضی
دریافت اقامت (ویزای نوع D )
انجام امور مربوط به GmbH
انجام امور مربوط به اداره بازرگانی و مالیات

بعد از گذشت یک سال و ارائه گزارش مالیاتی شرکت اقامت شما به مدت 2 سال تمدید می شود.  پس از گذشت 3 سال از اقامت و حضور شما در آلمان و ارائه گزارش کاری و مالیاتی به فرد متقاضی و خانواده ایشان اقامت تعلق می گیرد.